דרושים

דרושים

שותפים למיזם: 

ג'וינט ישראל-תבת, קרן משפחת רודרמן, משרד הרווחה העבודה והשירותים החברתיים, משרד הבריאות, המוסד לביטוח לאומי, מרכזי צעירים, רשות מקדמת תעסוקה, מרכזי ריאן, מרכזי מפתח, מרכזי הזדמנות